רשימה או טבלה: JRL SERIES B 2415

רשימה או טבלה JRL SERIES B 2415

תגים

תיאור

Account in Judaeo-Arabic, listing mainly materia medica.

JRL SERIES B 2415 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2415 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2415: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0