מסמך משפטי: JRL SERIES B 2303

מסמך משפטי JRL SERIES B 2303

תגים

תיאור

Small fragment from the bottom of a late legal document. The name Gedalya Ṣarfatī appears in the margin.

JRL SERIES B 2303 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2303 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2303: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0