רשימה או טבלה: JRL SERIES B 2289

רשימה או טבלה JRL SERIES B 2289

תיאור

Late account in Judaeo-Arabic, naming goods in numerous colors.

JRL SERIES B 2289 1+2 / 2 leaves conjoined, recto

1+2 / 2 leaves conjoined, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2289 1+2 / 2 leaves conjoined, verso

1+2 / 2 leaves conjoined, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2289: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0