מכתב: JRL SERIES B 2288

מכתב JRL SERIES B 2288

תגים

תיאור

Small fragment from the beginning of a Judaeo-Arabic letter. Probably from a father to a son. The sender reports that [She]muel intended to travel to Damascus; that they were afflicted with heartsickness for various reasons. He then starts moral exhortations, quoting "the day is short and the work is plentiful" (Avot 2:15) and "if not now, when?" (Avot 1:13) and then tells the addressee that he has "destroyed all of us from the rajfa" (illness or emotional distress?), "so do what God shows you...." The text on verso (not yet transcribed) seems to consist of philosophical discourse with citations from rabbinic literature, possibly a continuation of the fatherly sermon. Needs further examination.

JRL SERIES B 2288 1 / 2 leaves, verso

1 / 2 leaves, verso

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. ש[
 2. . . .
 3. אלדי אערף אלולד אלעזיז אלמ[ופק אלסעיד . . . . . . . . . . . . . . גמע אללה ביננא
 4. במנה וופצלה תע אנא . . [
 5. מע עלמך מא נחן פיה [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] סד ו . . . [
 6. . . . . . יהי ש]מו מבורך על כל מדה ומדה [. . . . . . . . . . . . . ] . . . י . שוט וגו . . [
 7. . . . . . .]ידה ולם יצל ען אחדהם גואב וכאן אלמולי אלשיך אל . [
 8. . . . . .ס]מוול שמ צו ראם אלתוגה אלי דמשק וסייר[
 9. . . . . . .] אלם אלקלב מן גהאת עדידה א . . . [
 10. . . ך ואיצא נערפך | קולהם זל היום קצר והמלא[כה מרובה
 11. אם לא עכשו אימתי סאלתך | באללה אלעטים אמ . [
 12. פינא ופי נפסך פקד אהלכת | נפוסנא מן אלרגפה [
 13. אפעל מא יוריך [אללה.  . . . . .] ל [. . . . . ] | מעה מתל . [
 14. פי . . [. . . . . . . . . . . . .] | אז . [

תרגום

JRL SERIES B 2288 2 / 2 leaves, verso

2 / 2 leaves, verso

JRL SERIES B 2288 1 / 2 leaves, recto

1 / 2 leaves, recto

JRL SERIES B 2288 2 / 2 leaves, recto

2 / 2 leaves, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL SERIES B 2288: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0