רשימה או טבלה: JRL SERIES B 2237

רשימה או טבלה JRL SERIES B 2237

תיאור

Small fragment. Probably an account in Judaeo-Arabic.

JRL SERIES B 2237 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2237 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2237: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0