רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J14.11

מכתב T-S 10J14.11
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book 6‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו24
 3. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #51, pp. 463-465
  • Doc. #51, pp. 463-465
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל מהדורה