רשימה או טבלה: JRL SERIES B 1979

רשימה או טבלה JRL SERIES B 1979

תגים

תיאור

Large list of names and sums of money (probably donations) dated Passover 1795 (5555).

JRL SERIES B 1979 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 1979 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 1979: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0