רשימה או טבלה: JRL SERIES B 1941

רשימה או טבלה JRL SERIES B 1941

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Late accounts mentioning Merkado Karo, Me'ir ben Naʿim, Eliyyyahu b. Ṣahal, Mordekhai Bialobos.

JRL SERIES B 1941 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 1941 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 1941: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0