רשימה או טבלה: JRL SERIES A 99

רשימה או טבלה JRL SERIES A 99

תגים

תיאור

Large list, probably 18th or 19th c, of names and numbers arranged according to holidays and shabbatot, perhaps charitable donations pledged/received.

JRL SERIES A 99 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 99 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 99: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0