סוג לא ידוע: JRL SERIES A 93

סוג לא ידוע JRL SERIES A 93

תגים

תיאור

A first-person note in late Hebrew by Sulaymān A[...], perhaps mentioning the sages of Safed.

JRL SERIES A 93 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 93 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 93: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0