מסמך משפטי: JRL SERIES A 905

מסמך משפטי JRL SERIES A 905

תגים

תיאור

Recto: Engagement (shiddukhin) document, dated 7 November 1791 (10 Heshvan 5552), Fustat, for the cantor Khalīfa Khufayf (?) b. Aharon and Simḥa bt. Yaʿaqov b. Barukh. Verso: Legal document involving real estate, dated March 1792 (Adar 5552), Fustat.

JRL SERIES A 905 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 905 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 905: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0