רשימה או טבלה: JRL SERIES A 894

רשימה או טבלה JRL SERIES A 894

תיאור

Late account in Judaeo-Arabic.

JRL SERIES A 894 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 894 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 894: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0