רשומה קשורה ל-מכתב: JRL SERIES A 852

מכתב JRL SERIES A 852
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה