רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J13.24

מכתב T-S 10J13.24
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).
  כולל מהדורה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition