רשימה או טבלה: JRL SERIES A 833

רשימה או טבלה JRL SERIES A 833

תגים

תיאור

Late account in Judaeo-Arabic, Arabic, and western Arabic numerals. The verso features a very faded ink stamp seal in Arabic script. It may have been added to the fragment later on and its relationship to the accounts is unknown.

JRL SERIES A 833 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 833 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 833: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0