מסמך משפטי: JRL SERIES A 791

מסמך משפטי JRL SERIES A 791

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Legal document dated 23 August 1797 (1 Elul 5557), in which the brothers Yeshuʿa and Daniel ha-Levi acknowledge an investment by Me'ir ben Naʿim.

JRL SERIES A 791 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 791 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 791: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0