טקסט ספרותי: JRL SERIES A 781

טקסט ספרותי JRL SERIES A 781

תגים

תיאור

A qinna for Tisha b'Av dated 5535 (1775 CE). There may be a faded signature that includes the name Yaʿaqov.

JRL SERIES A 781 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 781 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 781: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0