רשימה או טבלה: JRL SERIES A 757

רשימה או טבלה JRL SERIES A 757

תגים

תיאור

Bifolium of accounts in Judaeo-Arabic, including for the years 1760–62 CE (1174–75 Hijri).

JRL SERIES A 757 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 757 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 757: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0