מכתב: JRL SERIES A 701

מכתב JRL SERIES A 701

תגים

תיאור

Business letter in Judaeo-Arabic from Raḥamim Abzaradel to Moshe ben Naʿim dated 14 September 1827 (22 Elul 5587).

JRL SERIES A 701 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 701 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 701: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0