רשימה או טבלה: JRL SERIES A 552

רשימה או טבלה JRL SERIES A 552

תגים

תיאור

Recto: Excerpts from Ecclesiastes. Verso: A list of books that the writer was asked to prepare (or obtain?) for somebody. The Talmud, printed in Salonica "with Venice." The Rif and the Rambam. . . ʿAyn Yaʿaqov. . . Sefer ha-Tapuaḥ. . . Mashal ha-Qadmoni. . . Tiqqunei ha-Zohar with Shaʿarei Orah. . . Yalquṭ with the commentary of Gedalyah. And others.

JRL SERIES A 552 1+2 / 2 leaves conjoined, recto

1+2 / 2 leaves conjoined, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 552 1+2 / 2 leaves conjoined, verso

1+2 / 2 leaves conjoined, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 552: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0