רשימה או טבלה: JRL SERIES A 544

רשימה או טבלה JRL SERIES A 544

תגים

תיאור

Accounts for the months of Tishrei and Heshvan. Income is listed from individuals as well as from two synagogues: that of R. Hayyim [Capousi] and the Turkish Synagogue. Verso: Writing exercise.

JRL SERIES A 544 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 544 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 544: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0