מסמך משפטי: JRL SERIES A 483

מסמך משפטי JRL SERIES A 483

תגים

תיאור

Legal document dated 1728/9 CE (5489) involving the heirs and dependents of the deceased Eliezer Mayo. Shemuel ben Naʿim is mentioned in the first two lines, but his role is unclear. Eliezer left behind two sons, the elder named Yiṣḥaq Mayo, who lives at present in Livorno (? ליורני), the younger named Shelomo Mayo, who lives with his mother Judika (? גודיקא) bt. Moshe Mayo. Needs further examination.

JRL SERIES A 483 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 483 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 483: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0