רשימה או טבלה: JRL SERIES A 477

רשימה או טבלה JRL SERIES A 477

תגים

תיאור

Late list of names, including many women.

JRL SERIES A 477 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 477 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 477: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0