מסמך משפטי: JRL SERIES A 439

מסמך משפטי JRL SERIES A 439

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

A late letter from Yosef, asking to addressee to write a bill of permission to give a loan (שטר עסקא). In Hebrew. AA

JRL SERIES A 439 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 439 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 439: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0