מכתב: JRL SERIES A 340

מכתב JRL SERIES A 340

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. What remains is mostly formulaic. Quite deferential.

JRL SERIES A 340 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 340 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 340: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0