רשימה או טבלה: JRL SERIES A 288

רשימה או טבלה JRL SERIES A 288

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 18th or 19th century.

JRL SERIES A 288 1+2 / 2 leaves conjoined, recto

1+2 / 2 leaves conjoined, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 288 1+2 / 2 leaves conjoined, verso

1+2 / 2 leaves conjoined, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 288: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0