רשימה או טבלה: JRL SERIES A 198 + JRL SERIES A 140

רשימה או טבלה JRL SERIES A 198 + JRL SERIES A 140

תגים

תיאור

Accounts of a druggist, giving amounts of materia medica in the column on the right and prices on the left.

JRL SERIES A 198 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 198 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

JRL SERIES A 140 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

JRL SERIES A 140 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 140: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0
  • JRL SERIES A 198: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0