מסמך משפטי: JRL SERIES A 1768

מסמך משפטי JRL SERIES A 1768

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Minute fragment. From the bottom part of a late legal document. Signed by Yaaqiv […] and Avraham Sarfati. AA

JRL SERIES A 1768 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 1768 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 1768: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0