מכתב: JRL SERIES A 1655

מכתב JRL SERIES A 1655

תיאור

Small fragment of a letter in Judaeo-Arabic. Only a few phrases are preserved: אלסלאמה בעד משקה... פעל מעי אלדי הו בזכותי... כנת יאכי ואנא פי.... AA. ASE.

JRL SERIES A 1655 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 1655 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 1655: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0