מסמך משפטי: JRL SERIES A 127

מסמך משפטי JRL SERIES A 127

תגים

תיאור

Late legal document in Hebrew regarding a partnership (one of the partners is named Faraj). It refers to the quppah of the synagogue of the Musta'ribim (קק מוסתערב).

JRL SERIES A 127 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 127 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 127: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0