מסמך משפטי: JRL SERIES A 1203

מסמך משפטי JRL SERIES A 1203

תגים

תיאור

Betrothal document for Yiṣḥaq Goren (?) b. Shelomo and Sitt al-Bayt bt. Avraham Dayyan, dated July 1804 (middle third of Av 5564).

JRL SERIES A 1203 1+2 / 2 leaves conjoined, recto

1+2 / 2 leaves conjoined, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 1203 1+2 / 2 leaves conjoined, verso

1+2 / 2 leaves conjoined, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 1203: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0