רשימה או טבלה: JRL SERIES A 1138

רשימה או טבלה JRL SERIES A 1138

תגים

תיאור

Late accounts in Judaeo-Arabic mentioning "the diwan" numerous times, perhaps dated 1717 CE (1129 Hijri, or conceivably 1139).

JRL SERIES A 1138 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 1138 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 1138: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0