מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 850

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 850

תגים

תיאור

Legal document. In Judaeo-Arabic. Dated: Wednesday, 15 Elul 1648 Seleucid = Muharram 738 AH = 13 August 1337 CE. Ṣafiyy b. Ibrāhīm al-Ḥazzān accepts a 10 year contract to serve as communal slaughterer (specifically for fowls) and as cantor in the Dār Ben Sameaḥ (=Dār Simḥa) Qaraite synagogue for a salary of 5 dirhams nuqra a month. He will slaughter pro bono for poor people who cannot pay his fees. The document is apparently written in the hand of Ṣafiyy b. Ibrāhīm himself. There are four witnesses: Menashshe b. Yosef ha-Kohen; someone whose name is too faded to read; Yisraʾel b. Eliyyahu b. Yisraʾel ha-Kohen; and Moshe b. David b. Yosef Ibn Kawjak/Kuchak. This may be the earliest dated document pertaining to the Dar Simḥa synagogue. ASE

Yevr.-Arab. II 850 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. בר
 2. אקול ואנא אלממלוך צפי בן אברהים אלחזאן אנה למא תפצלת
 3. אלגמאעה בר יהיו עלי באן יטלקו לי פי כל שהר כמסה דראהם
 4. נקרה בחכם אני אלאזם אלכניסה //ודאר בן סמיח// פי נובתי ופי גיר נובתי
 5. וקת ימכנ[י] ואלתזמת איצא עלי נפסי באן אי מן גאב לי טיר
 6. או דגאג או אוז ולם יכן מעה שי מא ארדה בלא דבאחה
 7. ולא אטלב מן עני מסתעטי שי אלא אן כאנת אלדבאחה לגירה
 8. ועלי גמיע דלך חלפת ביוי אלהים אלהי ישראל מדה עשרה סנין
 9. ודלך בתאריך יום אלארבעא אלכאמס עשר מן שהר אלול שנת
 10. אתרמח לשטרות אלמואפק לשהר אלמחרם סנה תמאן ותלאתין
 11. וסבע מאיה לישמעאל ושלום והדא כטי שאהדא עלי
 12. אשהד בדלך
 13. וכתב מנשה
 14. הכהן הנאמן
 15. בן יוסף הכהן
 16. [אשהד בד]ל[ך] וכתב
 17. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 18. אשהד בדל[ך
 19. וכתב ישראל הכהן
 20. בן אליהו הכהן
 21. בן ישראל הכהן
 22. נע
 23. אשהד [[בדלך]]
 24. בדלך וכתב
 25. משה בן דוד
 26. בן יוסף בן
 27. כוגך

תרגום