מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 2327

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 2327

תגים

תיאור

Karaite instruction for writing a ketubah.