מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 2322

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 2322

תגים

תיאור

Karaite agreement. No date preserved