מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1627

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1627

תגים

תיאור

Karaite betrothal deed. The groom is Yosef b. Ishaq known as Hakim anf the bride Qamr d. Yeshu'a.