מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1588

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1588

תגים

תיאור

Karaite bill of release of a debt related to inheritance. Not dated but probably 18th century