מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1587

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1587

תגים

תיאור

Karaite bill of debt paid to a woman.