מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1584

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1584

תגים

תיאור

Karaite partnership agreement in a shop between a person and three orphans.