מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1394

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1394

תגים

תיאור

Court record acknowledging a debt from the year 1591