מסמך משפטי: Yevr.-Arab. II 1392

מסמך משפטי Yevr.-Arab. II 1392

תגים

תיאור

Court record of the Karaite community regarding the marriage arrangements.