רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J11.19

מכתב T-S 10J11.19
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition