סמי ספרותי: Yevr.-Arab. I 2207

סמי ספרותי Yevr.-Arab. I 2207

תגים

תיאור

Colophon to a pamphlet containing two 'qedushas' on parashat Yitro. The scribe is Barukh Rofe b. (or grandson of?) Elʿazar Ḥazzan known as Rofe.