מסמך משפטי: Yevr. III B 641

מסמך משפטי Yevr. III B 641

תגים

תיאור

Bottom of a marriage contract (ketubba). In the hand of Hillel b. ʿEli. Groom: Yaʿaqov. Bride: Nasāba bt. Hiba, a virgin. There are at least nine witnesses: [...] b. Yosef; Maṣliaḥ b. Moshe; Yaʾir b. Elʿazar; the ḥaver Yeḥezqel b. ʿEli ha-Kohen he-Ḥaver; [...] ha-Kohen b. Avraham; [...] ha-Levi b. Avraham; Yequtiʾel b. Moshe; Yosef b. Saʿadya; ʿUlla b. Hillel ha-Kohen.