מסמכים קשורים מכתב: Yevr. III B 1131

מכתב Yevr. III B 1131