מסמך משפטי: Yevr. II K 8

מסמך משפטי Yevr. II K 8

תגים

תיאור

Karaite ketuba from Cairo. The groom is Ya'aqov b. Moshe. The name of the bride is not preserved.