מסמך משפטי: Yevr. II K 74

מסמך משפטי Yevr. II K 74

תגים

תיאור

The image doesn't fit with the description. Karaite ketuba from Cairo.