מסמך משפטי: Yevr. II K 72

מסמך משפטי Yevr. II K 72

תגים

תיאור

Karaite ketuba from Cairo. The groom is Avraham b. Nissim and the deflowered bride is Esther known as Rachel.