מסמך משפטי: Yevr. II K 69

מסמך משפטי Yevr. II K 69

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketuba from Cairo. The groom is Avraham b. Sa'adya. The groom is Esther d. Eliyahu the cantor.