מסמך משפטי: Yevr. II K 68

מסמך משפטי Yevr. II K 68

תגים

תיאור

Decorated Karaite ketuba from Cairo. The groom is Yosef Hakohen b. Barukh. The bride is Esther known as Rachel d. Avraham Halevi.